Kvarnholmen – 9 personligheter med Kvarnholmen-anknytning

Kvarnholmen har varit arbets- & bostadsort för många inga intressanta personligheter genom året. Här listas 9 personer med anknytning till Kvarnholmen i Nacka.

1. Major Borgström förutspådde lokomotiv på Kvarnholmen

Major Borgström köpte Kvarnholmen för 30.000 kronor under senare hälften av 1800-talet. Han ska vid köpet ha förutspått att lokomotiven skulle gå runt ön inom 30 år. Det hade han så klart fel om även om det över 100 år senare fanns planer på att ha spårbunden trafik på Svindersviksbron mellan Kvarnholmen och centrala Nacka.

Huset som han bodde i hette Fredriksberg som också gav namnet till skogsdungen på östra udden.

2. Oscar Carlsson med superfosfatfabrik i Gäddviken

Entreprenören Oscar Carlsson uppförde 1871 en konstgödselfabrik i Gäddviken, väster om Kvarnholmen. 1904 – 1907 låter han uppföra arbetarbostäder på Kvarnholmen. Två av dessa ”röda villor” finns kvar och används av Alexanderskolan som förskola.

De ligger mellan gamla butikshuset och funkisradhusen.

Röda villor på Kvarnholmen i Nacka
Röda villor på Kvarnholmen i Nacka

3. Knut Ljungbergs bygger båtar på Kvarnholmen

1907 byggdes Hästholmsvarvet på halvöns västra sida mittemot Finnboda. Knut Ljungberg anställdes här som båtkonstruktör. Han utvecklar Hästholmsvarvet till Sveriges mest kända yachtvarv.

Idag ligger Hästholmens båtsällskap på platsen.

Nerida byggdes 1916 på Hästholmsvarvet
Nerida byggdes 1916 på Hästholmsvarvet

4. Johan de Schmilean bosätter sig på Kvarnholmen

Johan de Schmilean är första personen som bosatte sig permanent på Kvarnholmen, då fortfarande kallat Hästholmen. Han byggde ett antal hus vid Hästholmssundet mittemot Finnboda. Dessa hus revs när Hästholmsvarvet skulle anläggas på 1900-talet.

5. Carl August Engström startar Qvarnen Tre Kronor

1897 köper Qvarnaktiebolaget Tre Kronor mark på Kvarnholmen. Året därefter startas verksamheten. Bolaget grundades av grosshandlaren Carl August Engström.

Kvarnbyggnaden finns kvar som bostadshus på Kvarnholmens norra kaj.

6. J.B. Jensen utformade Qvarnen Tre Kronor

Kvarnbyggnaden i tegel är 84 meter lång och 38 meter hög. J.B. Jensen stod för fasadens form som förväxlas ofta med Saltsjöqvarn några kilometer västerut.

Den inre konstruktionen utfördes av driftschefen och kvarnmästaren Alfred Gotthard Leander Bergström tillsammans med ingenjör Brischke.

Vykort visar Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen i Nacka
Vykort visar Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen i Nacka

7. Olof Thunström ritade radhusen på Kvarnholmen

Arkitekten Olof Thunström ritade bland annat de 30 radhusen i funktionalistisk stil på Kvarnholmen. Han inspirerades av Siedlungen Weissenhoff, en tysk arkitekturutställning där bland annat Le Corbusier och Mies van der Rohe medverkade.

Radhusen finns ännu kvar idag men nu inte längre som hyreshus. Fasader och fönster har renoverats de senaste åren.

8. Albin Johansson byggde ett modernt samhälle på Kvarnholmen

Kooperativa Förbundets chef Albin Johansson hade inte bara en ny syn på industriproduktion utan också på att kombinera det med ett modernt samhälle. Han spelade stor roll när det skapades ett bostadsområde på Kvarnholmen med allt som behövdes – från butik till postkontor, från bibliotek till fritidsklubbar.

9. Emil Hamring var KF-kvarnens förste disponent

Emil Hamring hette första disponenten på Kooperativa Förbundets verksamhet på Kvarnholmen. Han hade tysk kvarnmästarutbildning. Hamring började på 1920-talet som teknisk chef på Kvarnen och deltog i uppbyggnaden av kvarnverksamheten.