Digitalisering inom svensk byggindustri

Enligt rapporter från myndigheten Tillväxtanalys hamnade byggbranschen sist inom digital mognad. Att halka efter i digitaliseringen har dock sitt pris. Sverige har idag EU:s högsta byggpriser och en kapacitetsbrist inom branschen som leder till brist på bostäder också.

Eftersom jag har suttit för Nacka kommun i Mälardalsrådet och som chef för digital kommunikation & tjänstedesign även tittat lite på digitaliseringen av Uppsala kommuns bygglovsprocess har jag samlat ett antal resurser om byggsektorns digitalisering.

Rapporter om byggindustrins digitalisering

Boston Consulting Group Boston Consulting Group, 2017: Shaping the Future of Construction: Inspiring Innovators Redefine the Industry

Comprend logotypComprend, 2017: Webranking

Konstantin Irina ger tips & råd kring digital B2B marknadsföring, B2B kommunikation och B2B e-handel Konstantin Irina, 2015: Hur bra är svenska byggföretagens digitala kommunikation? 

McKinsey Global Institute logotyp McKinsey Global Institute, 2017: Reinventing construction: A route to higher productivity

PriceWaterhouseCoopers logotyp PWC, 2017: Fastighetstempen och Entreprenadbarometern

Roland Berger logotyp Roland Berger, 2017: Digitization of the construction industry

Svensk byggtjänst logotyp Svensk Byggtjänst, 2017: Byggbranschen och digitalisering

Tillväxtanalys logotyp Tillväxtanalys, 2017: IT-användnings och företagens produktivitet

Diskussionsforum om byggbranschens digitalisering

LinkedIn logotyp Gruppen Byggbranschens digitalisering på LinkedIn

 

 

Filmer om byggsektorns digitalisering

YouTube logotyp Filmer på YouTube på digitalisering inom byggsektorn